ซีพีเอฟ รับฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 00:00:42 น.

จงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ ซีพีเอฟ ที่เข้าร่วมโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) พร้อมกันนี้ ธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ กรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ได้มอบฉลากวอเตอร์ฟุตพรินต์ ให้แก่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี (ผลิตภัณฑ์ไก่สด) และโรงงานอาหารแปรรูป มีนบุรี 2 โดยมีธงชัย สุขพัฒนนิกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายเจษฎา เลขจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง