เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 00:00:20 น.

สันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก" ครั้งที่ 23 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูต ผู้แทนการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเข้าร่วมงาน โดยมี ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวและประธานจัดงานให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง