บิ๊กตู่สั่งขันนอตCCTVใช้'สอดส่อง'

ข่าวทั่วไป 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ * "บิ๊กตู่" สั่งเร่งงานมั่นคงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จี้ติดตั้งกล้องซีซีทีวีต้องบูรณาการร่วมรัฐ-เอกชน ก่อนเชื่อมมารวมศูนย์กลางเพื่อป้องกันปราบปรามให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันพุธ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) แถลงภายหลังเป็น ประธานประชุมสภาความมั่นคง แห่งชาติ (สมช.) ครั้งที่ 2/2561 ว่าเป็นการประชุมตามวงรอบ ทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านความมั่นคง สิ่งสำคัญ ที่สุดคือความมั่นคง เป็นพื้นฐาน ของประเทศในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงเศรษฐ กิจและสังคม ในเรื่องความความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งต้องขยายความมั่นคงให้มากขึ้น ในเรื่องของกรอบการดำเนินการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทั้งรักษาอธิปไตยและความปลอดภัย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปัญหาด้านความมั่นคงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ตำรวจ ทหาร ซึ่งจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านทุกฝ่ายต้องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งสิ้น เช่น ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เพราะสัมพันธ์ กับด้านต่างประเทศ เราพยายามร้อยรัดหลายๆ อย่างเข้ามา แต่ ไม่ได้หมายความว่าเรามีบทบาท เหนือเขา แต่มีบทบาทที่เหมาะ สมไปตามปัจจัยภายในภายนอกของโลกใบนี้ซึ่งมีผลต่อประเทศ ไทยทั้งสิ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังหา รือเรื่องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ซีซีทีวี) ว่าทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ใช่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเดียวที่จะเป็นคนติด จะต้องมีการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน จะทำอย่างไรให้ทุกคนได้ใช้กล้องซีซีทีวีให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะถ้าจะเชื่อมโยงกล้องทุกตัวมาที่ศูนย์กลาง จะต้องกำหนดบทบาทการใช้กล้องซีซีทีวีให้มีความชัดเจนในเชิงป้องกันและ ปราบปราม รวมถึงการใช้ประ โยชน์ด้านการจราจร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยทางทะเล เช่น การท่องเที่ยวทางทะเล การ ค้ามนุษย์ การลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งต้องบูรณาการโดย ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอด คล้องกับการทำงาน" พล.อ.ประ ยุทธ์กล่าว

เมื่อถามว่ามีการพูดคุยถึงการปรับปรุงเรื่องข่าวกรองอย่างไรบ้าง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ข่าวก็คือข่าว การที่จะมี ข่าวให้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันและป้องปรามค่อนข้างยาก ต้องอาศัยความร่วมมือหลายๆ ภาคส่วนด้วยกัน ซึ่งวันนี้บทบาทของ สมช.ปรับเปลี่ยนไปมาก มีการใช้เครื่องมือ มีการปรับโครงสร้างภายในเพื่อเชื่อมโยงกับภาคประชาชนและภาค อื่นๆ ซึ่งการข่าวจะต้องมีการแจ้งเตือน

ด้าน พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการ สมช.กล่าวว่า วาระการประชุมวันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ความมั่นคงโดยรวมทั้งประเทศ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ โดยเป็นการรายงานสถานการณ์ทั่วไปให้นายกฯ รับทราบ พร้อมกับติดตามความคืบหน้าการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ... (พ.ร.บ.ศรชล) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สมช.ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรักษาอธิปไตยทางทะเลตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ การต่อต้านการค้ามนุษย์ และการปล่อยมลพิษสู่ทะเล รองรับการทำประมงผิดกฎหมายหรือไอยูยู รวมทั้งกรณีโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และแก้ปัญหาโรฮีนจา.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ