อุทยานฯร่วมมือ30ชาติแอฟริกา-เอเชีย ใช้เทคโนโลยีจัดการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

ข่าวบันเทิง 4 กันยายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมกรุงเทพฯ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการปัญหาอาชญากรรมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงการบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Bangkok Conference on Science, Technology and Innocavtion for Addressing Wildlife and Forest Crimes and Attaining SDGs) ในระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม
การประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีพูดคุยการือเชิงกลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินชุดเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์รวมถึงมาตรการด้านเทคนิคและการกำกับดูแล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเก็บข้อมูล การรวบรวม การวิเคราะห์ และการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชน อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมป่าไม้และสัตว์ป่าในระดับประชาคมประเทศทางโซนใต้ของโลก (South-South community) ทั้งในทวีปแอฟริกาและเอเชีย
โดยมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐบาลนักการเมืองผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐนักวิชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคส่วนด้านการพัฒนาจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศในภูมิภาค มาร่วมหารือและนำเสนอมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการปัญหาอาชญกรรมด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การจัดการปัญหาการนำไปใช้ การค้า และการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่คิดกฎหมาย 2.การค้นหาสถานที่สำหรับบริการทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและด้านการเงิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ 3.การสร้างระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนรัฐบาลในประเทศทางโซนใต้ของโลก ทั้งในภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย ที่อาจขยายตัวไปยังประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา
สำหรับเนื้อหาการประชุม นอกจากจะมีการจัดเวทีอภิปรายร่วม (Panel Dicussion) การนำเสนอและรายงานในหัวข้อต่างๆ อาทิ Assessment of Wildlife Crime Information Management, Traching the illicit wildlife trafficker throught DNA analysis in Thailand และ Advance investigation and antismuggling techiques แล้ว ยังมีการนำผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก ด้วย
"การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดริเริ่มกรุงเทพฯ (Bangkok Intitative) ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่า การค้าที่ผิดกฎหมาย และเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ทางการเงิน ชุดเครื่องมือเชิงสร้างสรรค์มาตรการด้านเทคนิค และกำกับดูแล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเก็บข้อมูล การรวบรวม การวิเคราะห์ และกระบวนการที่สนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของประชาชนต่อไป" รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯกล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ