คอลัมน์: สรรสาระ: แม่น้ำพอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 00:00:10 น.

แม่น้ำพอง เป็นแม่น้ำสายสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดขอนแก่น ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในบริเวณที่ต่อกับภูกระดึง จ.เลย ไหลลงไปทางใต้ แล้ววกไปทางตะวันออก เป็นเส้นแบ่งเขต อ.วังสะพุง จ.เลย อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู กับ อ.ชุมแพ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ผ่านอำเภอน้ำพอง อ.เมืองขอนแก่น ไหลไปรวมกับแม่น้ำชี ที่เส้นแบ่งเขต อ.เมืองขอนแก่น และ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นแม่น้ำที่มีความยาว 275 กิโลเมตร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง