ยาสีฟันสมุนไพรสูตรวัยเก๋า

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 00:00:12 น.

อาจารย์นรินทร์ กากะทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน วิทยากรใน รายการ "ห้องเรียนวันเก๋า" ชวนวัยเก๋า ทำ ยาสีฟันสมุนไพรสูตรวัยเก๋า ทำจากสมุนไพร ได้แก่ เปลือกข่อย กานพลู เกลือ สารส้ม พิมเสนและการบูร นำมาผสมทำยาสีฟัน ต้นทุนต่ำ แปลงแล้วทำให้ฟันสะอาด แก้เลือดออกตามไรฟัน ลมหายใจสะอาด ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปทำเองที่บ้านหรือนำไปประกอบอาชีพ ได้ ฝึกปฏิบัติพร้อมกัน ณ ห้องเรียนวันเก๋า #Thaipbs อาคาร เอ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง