เปลี่ยนข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึก'อคาเดมี่'

ข่าวกีฬา 19 กันยายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศเลขที่ 101/2561 เรื่อง ขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยมีใจความว่า

บัดนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการร้องขอจากบรรดาศูนย์ฝึกฟุตบอลว่ายังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ยังมีความประสงค์ที่จะขึ้นทะเบียนศูนย์ฝึกฟุตบอล ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมนี้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงตกลงให้การผ่อนปรนศูนย์ฝึกฟุตบอลซึ่งดำเนินการในฐานะบุคคลธรรมดา ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอล (อคาเดมี่) ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ ส่วนข้อกำหนดอื่นเป็นดังนี้

1.หัวหน้าศูนย์ฝึกต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนระดับต่างๆ (Pro หรือ A หรือ B หรือ C License) จาก AFC, UEFA

2.ผู้ฝึกสอนในศูนย์ฝึกต้องมีใบอนุญาตผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน (Pro หรือ A หรือ B หรือ C Introductory หรือ T License)

3.ศูนย์ฝึกต้องมีแผนการพัฒนานักกีฬาตามระดับอายุต่างๆ อย่างชัดเจน

4.ศูนย์ฝึกต้องมีสถานที่ตั้งอย่างชัดเจน และมีสนามสำหรับฝึกฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน

5.ศูนย์ฝึกต้องมีทะเบียนรายชื่อและจำนวนผู้เรียนทักษะฟุตบอลในระดับอายุต่างๆ

โดยผู้ยื่นหลักฐานสามารถยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาขอใบรับรองได้ที่ อีเมล technical@fathailand.org สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2408-1523 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2561.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ