คอลัมน์: ฮอตนิวส์: คนวัยใสชู 'ชนาธิป' และ 'ปลื้มจิตร์' เป็นไอดอล

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 00:00:17 น.

กรุงเทพฯ * สืบเนื่องจากวันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "วัยใสกับมิติทางการกีฬา" ของเยาวชนในสถาบันการ ศึกษาที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ตลอดจนสะท้อนมุมมองที่มีต่อวงการกีฬาไทย โดย การสำรวจช่วงวันที่ 17-19 กันยายน 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ติดตามและสนใจกีฬาในเขตกรุงเทพฯ ซึ่ง มีอายุ 15-20 ปี จำนวน 1,012 คน แบ่งเป็นเพศชาย 631 คน (ร้อยละ 62.36), เพศหญิง 381 คน (ร้อยละ 37.64) ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมเยาวชนมีความคิดเห็นและมุมมองทางด้าน กีฬาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ชนิดกีฬาชื่นชอบมากร้อยละ 39.01 ฟุตบอล / นักกีฬาชายที่ชื่นชอบร้อยละ 29.82 ชนาธิป สรงกระสินธ์ / นักกีฬาหญิงที่ชื่นชอบร้อยละ 26.07 ปลื้มจิตร์ ถิน ขาว / สมาคมกีฬาที่มีผลงานประทับใจร้อยละ 24.55  สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ / ความคาดหวังจากรัฐบาลกับการพัฒนากีฬาชาติร้อยละ 27.51 ส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนสนใจกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง