ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 00:00:56 น.

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป และ ธานี พรพิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ปมอบบ้านประชารัฐตามโครงการ "ประชารัฐสระบุรีซ่อม/สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2561" โดยบริษัทฯ เข้าไปช่วยซ่อมและสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ มาลัย ก๊กฝ้าย และครอบครัว เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยมี ศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอวังม่วง ตัวแทนภาครัฐมาร่วมรับมอบ ที่ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง