SET เวทีประกวดดนตรีเยาวชน พัฒนาสู่สากล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 00:00:06 น.

มีผลวิจัยยืนยันแล้วว่า ดนตรีมีส่วนช่วยพัฒนาสมองเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงสนับสนุนกิจกรรมดนตรีในกลุ่มเด็กและเยาวชนมายาวนาน ผ่านโครงการการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย "ซึ่งในปีนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 21 แล้ว โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิม คือ หวังสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ได้เปิดกว้างรับเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวดแบ่งเป็น เครื่องดนตรีไทยทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ ขับร้อง ฯลฯ เครื่องดนตรีสากลทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล กีตาร์ เปียโน ฯลฯ และเครื่องดนตรีของโลก เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน เมียนมา มอญ เขมร และลาว ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัครออนไลน์เท่านั้น ในรอบคัดเลือกได้แล้วตั้งแต่วันนี้-2 ตุลาคม 2561 ที่ https://www.music.mahidol.ac.th/set/index.html

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ถือได้ว่าดนตรีมีคุณประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน ดังนั้นการสร้างโอกาสหรือเปิดเวทีการประกวดเพื่อให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถและทักษะด้านดนตรีจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประโยชน์จากการเล่นดนตรีในทุกประเภทไม่ได้จำกัดแค่ต้องขึ้นเวทีประกวดเท่านั้น หรือเล่นเพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว แต่ดนตรียังมีส่วนพัฒนาศักยภาพผู้เล่นหลากหลายด้านด้วย ทั้งบุคลิกภาพ อารมณ์ และระบบความคิด ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อ ยอด หวังว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปลุกกระแสให้คนหันมาสนใจดนตรีมากขึ้นด้วย

ด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปี การประกวดดนตรีเยาวชนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อเอาชนะ แต่มุ่งที่ความสามัคคีเป็นสำคัญ เป็นเวทีเดียวที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีโดยไม่จำกัดชนิดของเครื่องดนตรี อีกทั้งเป็นเวทีซึ่งให้การสนับสนุนต่อ ยอดโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพด้านดนตรี ผลิตนักดนตรีเยาวชนไทยเพื่อสร้างชื่อเสียง และก้าวไปสู่เวทีในระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย

"ในสังคมปัจจุบัน เด็กและเยาวชนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีมากขึ้น เวทีการ
ประกวดอาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่จะดึงดูดความ
สนใจให้เด็กหันเหจากเทคโนโลยี มาสนใจ
ดนตรีแทน หันมาใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ มีความ
คิดสร้างสรรค์ มีสมาธิ เติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้อย่างมี
ศักยภาพ" คณบดีวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ กล่าว
นายธชย ประทุมวรรณ หรือเก่ง ธชย ศิลปินนักร้องที่มีเสียงเป็น
เอกลักษณ์ และความ
สามารถทางดนตรีไทยที่ได้รับการยอมรับจากเวทีการ
ประกวดทั้งในไทยและต่าง
ประเทศ และเป็นหนึ่งใน

ผู้ที่เคยผ่านเวทีการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย บอกว่า การประกวดในเวทีของ SET ต้องจัดลำดับความสามารถของตนเองให้ดี เพื่อสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ และโชว์ความสามารถที่มีความแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งตนเองก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเวทีนี้ ทำให้ได้เดินตามเส้นทางดนตรีไปประกวดในต่างประเทศหลายแห่ง ได้โชว์เอกลักษณ์ดนตรีไทยที่มีความโดดเด่น สร้างความภูมิใจให้กับตนเองและประเทศชาติด้วย จึงอยากให้เยาวชนที่มีใจรักในด้านดนตรีได้สมัครเข้ามาในโครงการนี้เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง และพัฒนาความสามารถด้านดนตรีให้ประเทศในอนาคต

นางสาวปริยฉัตร สิทธิดำรงการ ที่เคยผ่านเวทีการประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ผู้ชนะเลิศเหรียญทองระดับมัธยมปลายจากการขับร้อง ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเวที SET เป็นการ

ประกวดดนตรีที่มีความเป็นอิสระ ทำให้

ได้เห็นความสามารถและทักษะจากผู้เข้าประกวดคนอื่นๆ ด้วย ที่สำคัญยังเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาการร้องเพลงคลาสสิกของตนให้ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วย เพราะในสมัยที่ยังเป็นเด็กต้องยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดเกม อยู่กับหน้าจอคอมพ์บ่อย และเรียนไม่เก่ง แต่พอได้รู้จักการเล่นดนตรี รู้จักการร้องเพลง ทำให้ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ และเป็นความสามารถหนึ่งที่ภูมิใจและจะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจ โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรี ส่งนักเรียน นิสิตนักศึกษา สมัครร่วมแสดงผลงานออนไลน์เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันนี้-2 ต.ค.2561 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.music.mahidol.ac.th/set.

บรรยากาศแถลงข่าว
บรรยากาศแถลงข่าวถึงความสำคัญของดนตรี
เก่ง ธชย ร้องเพลงด้วยเสียงที่มีเอกลักษณ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง