กม.รีดภาษีบุหรี่เติมบัตรทองยังไม่เข้าครม.

ข่าวทั่วไป 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ถึงกรณีกระทรวงการคลังจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... เพื่อจัดเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มซองละ 2 บาท มาให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ว่ากำลังพิจารณาอยู่ ยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง

ทางด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า เหตุใดรัฐจึงเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานเก็บเฉพาะบุหรี่อย่างเดียว แต่ไม่รวมสินค้าบาป เช่น สุรา เบียร์ และยาเส้น เหมือนกับการเก็บเงินภาษีเข้ากองทุนอื่นที่มีการตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ทั้งที่แอลกอฮอล์สร้างปัญหาให้สังคมในหลากหลายมิติมากกว่าบุหรี่ ไม่เพียงเป็นเหตุก่อให้เกิดโรคถึง 200 โรค ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม สร้างปัญหาสารพัดให้เยาวชน ทั้งเสียชีวิต เสียอนาคต ฯลฯ ล่าสุด องค์การอนามัยโลกเพิ่งจะออกมาตรการ SAFER เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกช่วยกันแก้ปัญหาจากน้ำเมา 1 ใน 5 มาตรการ คือ การขึ้นภาษี หากรัฐบาลอยากเพิ่มงบประมาณเพื่อการรักษาโรคของประชาชน ไม่ควรละเว้นการเก็บภาษีเพิ่มจากน้ำเมาด้วย

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า การจัดเก็บภาษีเพิ่มจากบุหรี่ซองเพียงอย่างเดียว ทำให้ข้อครหาที่ประชาชนสงสัยว่ารัฐบาลเกรงใจนายทุนน้ำเมาใกล้ความจริงมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะการที่ทุนเข้าไปแทรกซึมอยู่ในทุกกลไกรัฐในนามประชารัฐ ย่อมส่งผลให้มีการตัดตอนทางนโยบายที่กระทบกระเทือนกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามเครือข่ายฯ สนับสนุนนโยบายนี้และกฎหมายนี้ควรเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ด้วย เพื่อไปสนับสนุนช่องว่างในกลไกการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยหลักการคือต้องไปเก็บเพิ่มจากภาคธุรกิจ ไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชนผู้บริโภค นายทุนสินค้าบาปพวกนี้ควรต้องรับภาระไป เพราะผลกระทบทางสุขภาพและสังคมเกิดขึ้นจากสินค้าชนิดนี้มันมากมาย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ