สรรพากรเรียก ห้างถกคืนVAT ยันผิดเงื่อนไข

ข่าวเศรษฐกิจ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * "เอกนิติ" เรียกสมาคมค้าปลีกเข้าหารือ เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องการเปิดจุดคืนภาษีแวต ชี้แห้วเพราะส่งเอกสารผิดเงื่อนไขจริง "สรรพากร" จับมือ คปภ.เชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อนภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า วันที่ 5 ต.ค. กรมสรรพากรจะเชิญผู้แทนสมาคมค้าปลีกเข้าหารือทำความเข้าใจเรื่องการอนุญาตให้ผู้ประกอบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีแวต) ให้กับนักท่องเที่ยว หลังจากที่ สมาคมค้าปลีกไปแถลงข่าวและ ทำให้เกิดความสับสนและไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเรื่อง นี้ได้มีการดำเนินการตามกระ บวนการ ขั้นตอนเงื่อนไขเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิต สมาคมประกันวินาศ ภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัท ประกันวินาศภัย เชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เสียภาษี โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมข้อมูลการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มในปีนี้ทันที เพราะเป็นมาตรการภาษีที่ออกมาล่าสุดที่หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อปี และในปี 2562-2563 กรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ คปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุข ภาพบิดามารดา และเบี้ยประกันแบบบำนาญ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น

นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรณีปัญหาสมัครผู้ ประกอบการให้ทำการเป็นตัว แทนคืนภาษีแวตกับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้สมัคร 3 ราย และผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเพียง 1 รายเท่านั้น ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรายหนึ่งเพราะเสนอจุดคืนภาษีมา 5 จุด ซึ่งเกินกว่าที่เงื่อนไขกำหนดไว้ว่าเสนอได้ไม่เกิน 3 จุด ซึ่งในวันที่ผู้สมัครมายื่นใบสมัครทางเจ้าหน้ากรมสรรพากรที่รับเรื่องได้แจ้งเตือนแล้วว่าเสนอจุดคืนภาษีเกิน แต่ทางผู้สมัครยืนยันที่จะส่งเสนอทั้ง 5 จุด ทำให้ไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับผู้ประกอบการอีก 1 รายที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะไม่ได้ขอทำธุรกิจเป็นตัวแทนขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งรายนี้ก็เสนอจุดคืนภาษีมา 3 จุด และก็ยอมรับว่าไม่ผ่านการคัดเลือก ไม่ได้มีคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของกรมสรรพากร

"ถึงตอนนี้กรมสรรพา กรยึดเกณฑ์เดิม คือ มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก 1 ราย ก็ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หลังจากนั้น 6 เดือนก็จะมีการประเมินโครงการ ส่วนบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์มา แยกเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้สรรพากรยึดเกณฑ์เดิมคือผ่าน 1 ราย" นายปิ่นสายกล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ