คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'นพดล' ชง รร.ปลอดความรุนแรง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 00:00:45 น.

กรุงเทพฯ * นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ เปิดเผยว่า ข่าวนักเรียนใช้ความรุนแรงกลั่นแกล้งรุ่นน้องมีต่อเนื่อง เรื่องดังกล่าวเกิดจากคนจำนวนไม่กี่คน กระทรวงศึกษาธิการควรขจัดความรุนแรงให้หมดไป มีมาตรการเชิงระบบและกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศดำเนินการให้โรงเรียนปลอดความรุนแรง zero violence คือ ต้องไม่ให้มีการทำโทษนักเรียนจนเกินเลยหรือใช้ความรุนแรงกับนักเรียน ให้โรงเรียนปลอดจากความรุนแรง และปลอดการกลั่นแกล้งในหมู่นักเรียนด้วยกัน หรือที่เรียกว่า bully เนื่องจากจิตใจของเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงจะได้รับผลกระทบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง