รมว.แรงงาน โปรโมท "ประกันสังคมถ้วนหน้า"

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 00:00:26 น.

พลตำรวจเอก  อดุลย์  แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมดำเนินการสร้างเครือข่ายประกันสังคม จัดทีมลงพื้นที่ผลักดันให้เกิดการประกันสังคมถ้วนหน้าภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า" เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 20 ล้านคน ให้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับสวัสดิการด้านการประกันสังคม ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562 โดยมีเป้าหมายจำนวน 1 ล้านคน

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า หลายจังหวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เช่น จังหวัดอุทัยธานี พะเยา สกลนคร และพระนครศรีอยุธยา สำหรับในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 3 หมู่บ้านที่มีลูกบ้านสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครบถ้วน 100% คือ หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 1 , หมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านปลายนาเหนือ หมู่ที่ 5 เพื่อสร้างหลักประกันคุ้มครองแก่แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างทั่วถึง

"ความสำเร็จจากโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศให้สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่างทั่วถึง ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมไทยให้เข้าถึงแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันแห่งการคุ้มครองแก่สมาชิกประกันสังคม ที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้แรงงานนอกระบบสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจและประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป" รมว.แรงงาน กล่าว

พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบที่สนใจ สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง