คอลัมน์: ข่าวสั้น: บางปะกงฟ้องระงับ EEC ร้อง 1.2 ล้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 00:00:37 น.

ฉะเชิงเทรา * นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ได้นำชาวบ้านตำบลเขาดิน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไปยื่นคำร้องเพื่อขอเข้าร่วมฟ้องคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่ 2 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินที่ 3 เพิ่มเติมอีก 11 คน เนื่องจากต่างได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการที่หน่วยงานรัฐทั้งสามใช้อำนาจโดยมิชอบ และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เนื่องจากปล่อยให้กลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มนอมินีของนายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดิน ทำการถมที่ดินทำลายแหล่งอาชีพ ทำลายเรือกสวนไร่นา บ่อปลาของชาวบ้าน อีกทั้งยังปล่อยให้มีการไล่รื้อชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่อย่างไม่เป็นธรรม แม้แต่การร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องก็ยังเงียบอยู่ ชาวตำบลเขาดินจึงเริ่มมาขอเข้าร่วมเป็นผู้ฟ้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในคดีที่ชาวบ้านกลุ่มแรกได้ฟ้องไว้ต่อศาลปกครอง พร้อมขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันจ่ายค่าชดเชยให้รายละ 1.2 ล้านบาทด้วย และเชื่อว่าจะมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขาดินอีกเป็นจำนวนมากทยอยกันมาขอเข้าร่วมฟ้องในคดีนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง