คอลัมน์: ข่าวสั้น: นักข่าวหวั่นอนาคต AI ยึดงานสื่อ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 00:00:56 น.

กรุงเทพฯ * การสัมมนายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ทางเลือกทางรอดคนสื่อยุค 4.0" จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, สถาบันอิศราฯ, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) ในช่วงการบรรยายพิเศษ (TED TALK) หัวข้อ "เทคโนโลยี 4.0 ข่าวแห่งอนาคต" นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอจะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำข่าวอย่างมากมายในอนาคต ทั้งการเลือกข่าวจากข้อมูลมากมายมหาศาล ไม่ให้ข่าวที่ออกมาจมไปกับข้อมูล ซึ่งคาดกันว่าในปี 2024 เอไอจะสามารถเขียนบทความได้ในระดับนักเรียนมัธยม และต่อไปจะแต่งเพลงได้ในอีก 10 ปีข้างหน้าที่จะติดท็อปชาร์ตด้วย และปี 2049 จะเขียนข่าวหนังสือพิมพ์ได้ ที่สำคัญต้องใช้จริยธรรมนำเอไอ ต้องใช้จริยธรรมนักข่าวควบคุมเอไอ ป้องกันเรื่องความเป็นส่วนตัวของมนุษย์และเลือกบิ๊กดาต้าที่จะป้อนให้เอไอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง