เตือนภาคกลาง-ใต้รับมือฝนถล่มถึง22ต.ค.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 00:00:44 น.

กรุงเทพฯ * กอปภ.ก.ประสานจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 20-22 ต.ค.61

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 34 จังหวัดภาคกลางและภาคใต้ รับมือภาวะฝนตกหนักเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้อำ นวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า กอปภ.ก. โดยกรมป้องกันและบรร เทาสาธารณภัย ได้ติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิง พื้นที่ กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประ กาศฉบับที่ 1 (465/2561) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคกลางและภาคใต้ตอนบน โดยบริเวณภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ปภ.จึงได้ประสาน 34 จังหวัด แยกเป็น

ภาคกลาง 20 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทร สงคราม นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพ มหานคร

ภาคใต้ 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภัย อีกทั้งตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมถนนและพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันการล้มทับ ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง