THAIเล็งปรับทัศนคติพนง.

ข่าวเศรษฐกิจ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

วิภาวดีรังสิต * "สุเมธ" สั่งปฏิรูปบริการพนักงาน เตรียมดึงนักจิตวิทยาปรับทัศนคติบุคลากรสร้างเซอร์วิสมายด์ หวั่นแผนฟื้นฟูเหลวถ้าพนัก งานไม่มีใจ ชี้ปัญหานี้มีทุกที่บนโลก ด้านสหภาพฯ จี้เร่งกู้ภาพลักษณ์

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยถึงกรณีเที่ยวบิน TG 971 กรุงเทพ-ซูริก เกิดความล่าช้า ว่า ยอมรับองค์กรการบินไทยมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและปฏิรูปเรื่องของคุณภาพบริการ โดยเฉพาะเรื่องจิตใจรักในการบริการ (Service Mind) และความคิดของคนในองค์กร (Mindset) ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้น จะเกี่ยวกันกับแผนในภาพรวม อย่างเรื่องแนวทางฟื้นฟูองค์กร เพราะการเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มความประทับใจในงานบริการมากขึ้นด้วย

ดังนั้น ในฐานะผู้บริหาร จึงมีแนวคิดที่จะนำนักจิต วิทยาชั้นนำเข้ามาปรับแนวคิดและทัศนคติของบุคลากรในองค์กร รวมถึงบุคลากรที่ต้องดูแลงานบริการและผู้โดยสาร เนื่องจากปัจจุบันยังมีบางฝ่ายยึดความคิดแบบเน้นการผลิต โดยคิดว่าแนวทางบริการหรือวิธีปฏิบัติงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นดีมากที่สุด แต่ใน ความเป็นจริงแล้ว ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป แนวทางการทำงานแบบเดิมอาจไม่ใช่คำตอบในปัจจุบัน

นายสุเมธกล่าวว่า สำ หรับเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องเร่งสอบสวนว่าเกิดมาจากสาเหตุใด โดยเฉพาะในสอง ปัจจัยใหญ่ว่ามันมาจากกระ บวนการปฏิบัติ หรือวิธีคิดของพนักงาน

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐ วิสาหกิจการบินไทย (สร.กบท.) กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าส่งผลกระ ทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์การบินไทยอย่างมาก และเมื่อผลสอบสวนเสร็จได้ข้อเท็จจริงตามที่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (THAI) ยืนยันว่าจะเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากนั้นสหภาพฯ จะเข้าพบเพื่อสอบถามแนวทางแก้ปัญหาคือประเด็นผู้โดยสารต้องรอ 2 ชั่วโมง เพื่อกู้ภาพลักษณ์ของการบินไทย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ