เข้าพรรษา...ไม่ดื่ม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 00:00:29 น.

"ตลอดช่วงเข้าพรรษานั้น สิ่งที่น่าปีติและอนุโมทนาคือ เราจะเห็นคนรอบตัวเข้าวัดทำบุญมากขึ้น เพราะเทศกาลนี้เป็นงานบุญใหญ่ก็ว่าได้ ที่สำคัญเพื่อนๆ หลายคนก็งดการดื่มแอลกอฮอล์ลงเนื่องจากมีการรณรงค์เรื่องงดดื่มเหล้าในเทศกาลนี้ ในส่วนของตัวแพรเอง ตลอดระยะเวลาช่วงเข้าพรรษาก็ทำให้เราได้เข้าวัดทำบุญมากขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากแพรอยู่ใกล้วัดปทุมวนาราม ก็จะไปทำสังฆทาน 2 ครั้งค่ะ จริงๆ ในฐานะชาวพุทธก็เข้าวัดทำบุญได้ทุกวันค่ะ ไม่จำเป็นเฉพาะช่วงนี้ แต่ช่วงตลอด 3 เดือนดังกล่าวก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีให้คนทำความดีมากขึ้นค่ะ"

แพร วัชราภัย
ทายาทนักธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง