สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 00:00:51 น.

นายชัย ตั้งเกียรติกร ผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์บางนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ นางเขมิกา วิชญกานต์ ประธานกรรมการ บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ "ไปรษณีย์ไทยเพื่อ...แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" เพื่อสนับสนุนโอกาสในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมเป็นการให้กำลังใจและมอบโอกาสพัฒนาความสามารถในการศึกษาของเยาวชนต่อไป โดยมี นางสาวสมศรี พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนานอก เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนวัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง