ดีอียอมปรับกม.ไซเบอร์ หวังเข้าครม.เดือนพ.ย.นี้

ข่าวเศรษฐกิจ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ดีอียอมถอย กม. มั่นคงไซเบอร์ รับจะยอมปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่กังวล ขณะที่เอตด้ายันเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน ร่วมมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระ ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คม กล่าวว่า นายพิเชฐ ดุรงคเว โรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งมีการเชิญคณะกรรม การเตรียมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และตัว แทนภาคส่วนที่มีความเป็นห่วงร่างกฎหมายมาหารือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่าน และมีความเห็นให้ปรับปรุงร่างกฎหมายใหม่

ทั้งนี้ ยอมปรับปรุงในประ เด็นที่หลายฝ่ายกังวล อาทิ อำ นาจของสำนักงานการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำนัก งานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เอตด้า) จะรักษาการแทนเป็นเวลา 2 ปี ระหว่างการตั้งสำนักงานฯ โดยจะให้ตั้งหน่วยงานใหม่ที่มีพันธกิจในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์พื้น ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ตรง โดยคาดว่าจะจัดทำร่างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน พ.ย.นี้ ก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

ด้านนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอตด้า ยืนยันว่าร่างกฎหมายไซเบอร์มีเจตนารมณ์เพื่อป้องกัน ร่วมมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสาระสำคัญ ได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ตั้งสำนักงานยกระดับความพร้อมไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เตรียมความพร้อมรับมือ ภัยคุกคามตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ รวมถึงเมื่อมีเหตุร้ายแรง มีมาตรการควบคุมอย่างไร.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ