ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 00:00:20 น.

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พบกับนิทรรศการภาพทรงงาน นิทรรศการป่าไม้ การปรับบำรุงดิน ฝายชะลอความชุมชื้น รูปแบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การสาธิตการฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลผลิตและสินค้าวิสาหกิจชุมชน การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร แจกกล้าไม้ เมล้ดพันธุ์พืชผัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 053-389228, 053-389229 ต่อ 102

ข่าวที่เกี่ยวข้อง