ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561

ข่าวบันเทิง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการ 36 ปี ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พบกับนิทรรศการภาพทรงงาน นิทรรศการป่าไม้ การปรับบำรุงดิน ฝายชะลอความชุมชื้น รูปแบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การสาธิตการฝึกอาชีพ การจำหน่ายผลผลิตและสินค้าวิสาหกิจชุมชน การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร แจกกล้าไม้ เมล้ดพันธุ์พืชผัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 053-389228, 053-389229 ต่อ 102


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ