คอลัมน์ฮอตนิวส์: แฟนมั่นใจช้างศึกมีโอกาสแชมป์ 'ซูซูกิ 2018'

ข่าวกีฬา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "กระแสเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2018 กับเสียงสะท้อนของแฟนช้างศึก โดยมีกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,062 คน แบ่งเป็น เพศชาย 603 คน คิดเป็นร้อยละ 56.78 เพศหญิง 459 คน คิดเป็นร้อยละ 43.22 ซึ่งผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย ความสนใจที่มีต่อการแข่งขัน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.55, สนใจรองลงมา ร้อยละ 18.91 /ช่องทางติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.04 ติดตามการถ่ายทอดสดทางวิทยุและโทรทัศน์, ร้อยละ 28.51 สนามการแข่งขัน, ร้อยละ 25.69 โซเชียลมีเดีย, ร้อยละ 7.81 หนังสือพิมพ์, ร้อยละ 3.05 วิทยุกระจายเสียง และอื่นๆ ร้อยละ 1.90 /ทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ ร้อยละ 30.88 ทีมชาติไทย, ร้อยละ 23.47 เวียดนาม, ร้อยละ 19.82 อินโดนีเซีย, ร้อยละ 15.60 มาเลเซีย /โอกาสของทีมชาติไทยที่จะคว้าแชมป์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.44 มีโอกาส, ร้อยละ 33.90 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 26.66 ไม่มีโอกาส 2 ปัจจัยและโอกาสต่อความสำเร็จของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.61 สมรรถนะและความสามารถของนักกีฬา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ