จี้โละ'รายการบิ๊กตู่'ก่อนเลือกตั้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 00:00:21 น.

กรุงเทพฯ * รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ร้องปลดล็อกการเมือง สร้างบรรยากาศการเลือกตั้ง พร้อมเปิดทางยูเอ็นเข้าสังเกตการณ์ ร้อง กกต.โละรายการ 'บิ๊กตู่' ให้พื้นที่พรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายเพื่อประโยชน์ปชช.

เมื่อวันศุกร์ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญมากต่ออนาคตของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของสังคม คุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีหรือเศรษฐกิจของประชาชน พวกเราประชาชนชาวไทยจึงต้องร่วมกับองค์กรทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมาย เป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม เป็นกลไกที่ให้ทุกฝ่ายยอม รับและสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤต การณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาได้โดยไม่ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหม่

"อุปสรรคและความยากลำบากของประเทศและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยก็คือ เรากำลังมีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้สร้างระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยขึ้นมาหลังการเลือกตั้ง และภายใต้บรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมือง มีการออกแบบระบบการเลือกตั้งที่บิดเบี้ยวและไม่มีที่ใดในโลก ซึ่งจะ ทำให้เสถียรภาพของระบบการ เมืองไทยมีปัญหาในอนาคต" นายอนุสรณ์ระบุ

รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นทางออกของประเทศ จึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ นั่นคือ ขอเรียกร้องยกเลิกข้อจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเพื่อให้เกิดบรรยากาศประ ชาธิปไตยก่อนการเลือกตั้ง และหยุดการดำเนินคดีกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ปลดล็อกทางการเมืองให้พรรค การเมืองต่างๆ ได้ชี้แจงนโยบายและรณรงค์การเลือกตั้งอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความคิดเห็น เพื่อพรรคการเมืองสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยกลไกการบริหารประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต

รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ กล่าวว่า การเปิดกว้างให้องค์กรต่างๆ ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมทั้งควรให้องค์ การสหประชาชาติ หรือ UN ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผลการเลือกตั้ง และจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศ การแสดงเจตจำนงของสหภาพยุโรปหรืออียู ในการส่งคณะสังเกตการณ์การเลือกตั้งมาไทยเป็นเรื่องที่น่ายินดี และแสดงให้เห็นว่าอียูให้ความสำคัญต่อความเป็นประชาธิปไตยในไทย และการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากระบอบรัฐประหารไปสู่ระบอบกึ่งประชาธิปไตย กกต.และรัฐบาล คสช.ควรเปิดกว้างและต้อนรับคณะสังเกตการณ์เลือกตั้งจากอียู เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อกระบวนการเลือกตั้งในไทย

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ควรขอให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ "คสช." ยกเลิกรายการเดินหน้าประเทศไทย ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองต่างๆ ได้ใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงนโยบายและสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้การเลือกตั้งมีความหมายและสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างเต็มที่" นายอนุสรณ์ระบุ

รองประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ระบุช่วงหนึ่งด้วยว่า รัฐ บาล คสช. กกต. และองค์กรอิสระทั้งหลายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คสช.ต้องยึดถือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปัจเจกชนทั่วทุกแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบไหน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง