คอลัมน์ข่าวสั้น: 'กปน.' ผนึกชุมชนแก้วิกฤติผลิตน้ำประปา

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * นางศรัณยา สีน้ำเพชร ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน.ร่วมกับมูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย ได้จัดโครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณแหล่งน้ำดิบและคลองส่งน้ำในด้านฝั่งตะวันตก เนื่องจากปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.เพิ่มขึ้นทุกปี แต่แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสะอาดและสามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็นน้ำประปาได้ลดจำนวนลง ความสกปรกของแหล่งน้ำอันเกิดจากการทิ้งขยะและปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ ดังนั้น กปน.จึงเร่งสร้างความร่วมมือกับชุมชนฝั่งตะวันตก เพื่อเป็นการนำร่องโครงการทั้งหมด 9 ชุมชน รวม 3 จังหวัด ประกอบด้วย 5 ชุมชน ใน จ.กาญจนบุรี คือ ชุมชนริมน้ำ, ชุมชนท่าม่วง, ชุมชนท่าล้อ 3 หมู่บ้าน และชุมชนหนองสาหร่าย นอกจากนี้ยังมี 2 ชุมชนใน จ.นนทบุรี คือ ชุมชนทุ่งบัว และชุมชนบางเลน รวมทั้ง 2 ชุมชน ใน จ.นนทบุรี ได้แก่ ชุมชนวัดสิงห์ และชุมชนปลายบาง ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นว่าจะเป็นโครงการต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ