พระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์ขอนแก่น

ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ขอนแก่น * เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 พ.ย.61 ที่วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง รวมทั้งถวายเครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตร และเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีและทำนุบำรุงพระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,548,199.98 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

สำหรับวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 681 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นฝ่ายธรรมยุต ปูชนียวัตถุสำคัญคือพระประ ธานปางมารวิชัยในพระอุโบสถ นามว่า "พุทธ รังสี" ขนาดหน้าตักกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.20 เมตร เป็นพระเนื้อทองผสม ลงรักปิดทอง พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมใยเหล็กแบบจัตุรมุข กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 9 เมตร

บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ วัดศรีจันทร์ตั้งเมื่อ พ.ศ.2368 โดยท่านญาคูหลักคำ เป็นผู้รวบรวมศรัทธาประชาชนในการก่อสร้าง และเป็นเจ้าอาวาส


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ