ศาลอุทธรณ์ยืนคุก19ปี6ด.อดีตคลังนราธิวาส

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 00:00:09 น.

ไทยโพสต์ * ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด น.ส.กชพร คะนึงนิด หรือนางกชกร ถนอมนิ่ม ครั้งดำรงตำแหน่งคลังจังหวัดนราธิวาส สังกัดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดำเนินการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากขององค์กรต่างๆ ที่เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส และอยู่ในความดูแล จัดการ หรือรักษาของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสไปโดยมิชอบ จำนวน 3 บัญชี รวมเป็นเงิน 678,039 บาท และปลอมเอกสารอันเป็นเอกสารราชการแล้วนำไปยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวน อันเป็นการใช้เอกสารราชการปลอม พร้อมส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องแก่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

โดยเมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 พิพากษาว่า น.ส. กชพร  หรือกชกร กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 165 และมาตรา 268 วรรคแรก  ประกอบมาตรา 265 และผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 กับความผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 123/1 เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 5 กระทง เป็นจำคุก 25 ปี ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอม

นอกจากนี้ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก แต่กระทงเดียว อันเป็นกรรมเดียวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 จึงลงโทษตามประ มวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ซึ่งเป็นบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุก 1 ปี รวมโทษจำคุก 26 ปี ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรร เทาโทษ สมควรลดโทษให้ 1 ใน 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  78 คงจำคุก 19 ปี 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค.61 ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและให้รอการลงโทษจำคุกนั้น เห็นว่าความผิดของจำเลยเป็นเรื่องร้ายแรง จำเลยแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีตำแหน่งหน้าที่ราชการสูง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระทรวงการคลัง ผู้อื่นและประชาชน  ที่ศาลชั้นต้นกำหนดโทษจำคุกไว้แต่ละกระทงความผิด โดยไม่รอการลงโทษจำคุกให้นั้น เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำ ความผิดแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง