ชวนคนไทยทั่วประเทศรู้เท่าทัน'เบาหวาน'

ข่าวบันเทิง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เตือนคนไทยทั่วประเทศมีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน 7.7 ล้านคน ผู้เป็นอายุน้อยลงเรื่อยๆ และเป็นโดยไม่รู้ตัว พร้อมจัดแคมเปญ "ครอบครัวสุขใจ ห่างไกลโรคเบาหวาน" เนื่องในวันเบาหวานโลก รณรงค์ลูกค้าประชาชนรีบดูแลป้องกันและรักษาถูกวิธีก่อนสายเกินไป พร้อมตรวจเบาหวานด้วยตัวเองฟรี ในเทสโก้ โลตัส 160 สาขาทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้-18 พฤศจิกายนนี้

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ด้วยบทบาทของเทสโก้ โลตัส ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของลูกค้าประชาชน ด้วยการช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ที่มีรสชาติอร่อยและมีราคาที่เอื้อมถึง จึงร่วมมือกับ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดแคมเปญเพื่อสุขภาพสำหรับพี่น้องประชาชน เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน เพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันถึงการป้องกัน รักษา ให้ห่างไกลโรคเบาหวาน

"ในปีนี้วันเบาหวานโลก มีหัวข้อเกี่ยวกับครอบครัว สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าหลักของเทสโก้ โลตัส คือกลุ่มครอบครัวเช่นกัน จึงได้ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในการจัด

แคมเปญ 'ครอบครัวสุขใจ ห่างไกลโรคเบาหวาน' ด้วยการนำเสนอสินค้าทางเลือกสุขภาพในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตลอดจนร่วมกับคู่ค้าให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดัน BMI ฟรี ที่ร้านขายยาเทสโก้ โลตัส ที่ตั้งอยู่ภายในไฮเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 160 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8-18 พฤศจิกายนนี้ด้วย"

ด้าน ศ.เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ.2557 พบว่า คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 4.8 ล้านคนเป็นโรคเบาหวาน และมีคนไทยมากถึง 7.7 ล้านคน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน อีกทั้งในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา คนไทยเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 1 แสนคน และมีอายุเฉลี่ยในการเป็นโรคเบาหวานน้อยลง ซึ่งพบว่า 1 ใน 12 คนเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานอายุจะน้อยกว่า 30 ปี นอกจากนี้ 1 ใน 4 คนจะไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานเพราะไม่ปรากฏอาการ

"โรคเบาหวานมักจะมีอาการแสดงออกเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเกิน 200 มก./ดล. เกณฑ์วินิจฉัยโรคเบาหวานคือระดับน้ำตาลในเลือด 126 มก./ดล. หรือมากกว่า ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ต้องคัดกรองตรวจค้นหาโรคเบาหวาน คนที่มีปัจจัยเสี่ยงต้องได้รับการตรวจคัดกรอง หากเป็นเบาหวานแล้วไม่รักษา หรือรักษาแล้วควบคุมไม่ได้ จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ จากเบาหวานตามมา"

สำหรับคำขวัญวันเบาหวานโลกประจำปี 2561 คือ "ครอบครัวผูกพัน คุ้มกันเบาหวาน (Family and Diabetes)" เนื่องจากโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 ที่พบบ่อยและสามารถป้องกันได้ มีสาเหตุการเกิดโรคส่วนหนึ่งคือการดำรงชีวิตประจำวันหลายอย่างที่มีอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายไม่เพียงพอ อยู่นิ่งเฉยมากกว่าขยับร่างกาย มีความเครียด พักผ่อนนอนหลับไม่พอ สูบบุหรี่และดื่มสุรา เหล่านี้ส่งผลให้อ้วนพีมีพุง ทำให้เกิดโรคเบาหวานเร็วขึ้น ซึ่งการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ถือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน มักมีการดำรงชีวิตประจำวันและการกินอยู่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จึงถือเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครอบครัวที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนการกินอยู่ให้ดีให้ถูกต้อง เพื่อให้บุคคลในครอบครัวไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน สำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็จะสามารถควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้น ลดโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ จากเบาหวานได้

ทั้งนี้ แคมเปญครอบครัวสุขใจ ห่างไกลโรคเบาหวาน ที่เกิดขึ้น เทสโก้ โลตัส ยังมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวห่างไกลจากโรคเบาหวานด้วยการลดหวาน มัน เค็ม นำเสนอทางเลือกในการรับประทานและการดำเนินชีวิต ด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ