ธนาคารกรุงเทพ น้อมกราบผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 00:00:17 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ ธนาคารกรุงเทพนำโดย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานธนาคาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกค้าและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมน้อมกราบผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 แด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 52 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยผู้มีจิตกุศลร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,146,640.00 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารนับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระพารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศตั้งแต่ปี 2510 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาวะและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง