คอลัมน์ไทยโพสต์: เผือกร้อน 'วันเลือกตั้ง' ของ กกต. รอ 'ประยุทธ์' ตอบปัจจัยที่คุมไม่ได้

ข่าวทั่วไป 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เป็นมุกประจำของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะโต้ตอบผู้สื่อข่าวแบบหยิกแกมหยอก เมื่อถูกถามเรื่องการเมือง หรือประเด็นเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า แต่โจทย์ใหญ่ที่ตั้งข้อสงสัยกันมากคือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ หรือมีการจัดตั้งให้เกิดข้อติดขัด เพราะมีวาระซ่อนเร้นหรือมีการสมคบคิดให้เกิดปัญหา ซึ่งผู้สื่อข่าวเลือกใช้คำ ว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวว่ามีการตุก ติกหรือไม่ ซึ่งถือว่าใช้ถ้อยคำที่เบากว่าการตั้งข้อสังเกตของสังคมเสียอีก

ข้อสังเกตที่เกิดขึ้น พลเอกประวิตร ในฐานะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โยนเรื่องดังกล่าวไปที่คณะกรรม การการเลือกตั้ง เพราะเป็นอำนาจตามกฎหมายขององค์ กรดังกล่าวที่จะเป็นผู้กำหนด แต่เมื่อการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่ทันตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดไว้ ทำให้เกิดข้อกังวลในเรื่องการดำเนินการว่าจะขัดต่อระเบียบกฎหมายหรือไม่ ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ซึ่งออกมามีเหตุผลอธิบายว่า เนื่องจากมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและพรรคการเมืองต่างๆ ร้องเรียนเป็นอันมากว่าการร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่หลากหลายครบถ้วน และการพิจารณาเสนอแนะจาก ระดับพื้นที่ขึ้นไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ประกอบกับกำหนดเวลาการทำงานของคณะกรรม การการเลือกตั้งก็เร่งรัดเข้ามา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงสมควรผ่อนผันและขยายเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงดำเนินการต่อไปตามหน้าที่ได้ และให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนป้องกันการกระทำอันอาจเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติหรือราชการแผ่นดิน

การออกคำสั่งดังกล่าวสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมสมาชิกเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้พิจารณาเลื่อนวันเลือกตั้งพอดี เขาบอกว่าพรรคมีความพร้อมส่งผู้สมัครทั่วประ เทศ แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังไม่ปลดล็อกพรรค การเมือง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมทาง การเมือง จึงอยากให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติปลดล็อกพรรคการเมืองทันทีหากจะเลือกตั้งวันที่ 24 ก.พ.62 เพื่อให้ทุกพรรคมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเท่าเทียมกันในการเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ แต่ถ้ายังไม่ปลดล็อกก็ขอให้เลื่อนเลือกตั้งออกไปอีกประมาณ 30 วันจากกำหนดเดิม คือไปเลือกตั้งช่วงปลาย มี.ค.หรือต้น เม.ย. ซึ่งยังอยู่ในกรอบเวลาที่ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับแต่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้

แต่ในความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะไม่เป็นผู้กำหนด แม้จะมีการนัดหารือกับพรรคการเมืองและมีเสียงสะท้อนไม่พร้อมเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ.2562 นั้นก็ไม่สามารถพูดได้ เนื่องจากผู้กำหนดวันเลือกตั้งคือคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพรรคการเมืองแล้วก็ต้องคิดเอง เพราะถ้าไม่พร้อมจัดการเลือกตั้ง ก็ยังสามารถเลื่อนวันออกไปได้ เพราะอยู่ในกรอบที่ได้กำหนดไว้

หากย้อนกลับไปที่คำสัมภาษณ์ของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 5 ประการ ประกอบด้วย 1.ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 2.การได้รับพระราชทานร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3.การผลัดเปลี่ยนคณะ กรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ 4.การเลือกตั้งท้องถิ่นจะจัดขึ้นเมื่อใด และ 5.ความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไปของบ้าน เมือง ซึ่งหากเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ถือว่าวางใจได้ แต่ถ้าจะเกิดเหตุใดในอนาคต ก็อาจจะกระทบต่อกำหนดเวลาของการเลือกตั้ง

หากพิจารณาดู 5 ปัจจัยแล้ว จะเหลือเพียงปัจจัยเพียง 1-2 ปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจน และเป็นเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดไม่ได้ ท่าทีที่ยังไม่แน่นอนไม่ชัดเจน ฟันธงไม่ได้เช่นนี้ ทำให้ยากจะปฏิเสธว่า การเดินหน้าที่ยังติดขัดมีเงื่อนปมในการเลื่อนเลือกตั้งออกไปอยู่พอสมควร เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดูพอเหมาะพอดี และอยู่ในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังจับจ้องการก้าวย่างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คงมีแต่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะตอบคำถามปัจจัยที่เหลืออยู่ได้กระจ่างที่สุด.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว