คอลัมน์ข่าวสั้น: เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้ายื่น 4 หมื่นชื่อปลดแบน

ข่าวทั่วไป 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)" กล่าวถึงกรณีนำรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 40,000 ราย และตัวอย่างอัตราภาษีบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศต่างๆ เทียบกับบุหรี่มวน เข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อ สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย ว่า เครือข่ายได้นำรายชื่อสนับสนุนให้ลดระดับบุหรี่ไฟฟ้าจากสินค้าต้องห้ามเป็นสินค้าควบคุม พร้อมสรุปมาตรการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์นิโคตินทางเลือกในต่างประเทศที่เลือกเก็บภาษี และมีแนวทางควบคุมที่บุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งรัฐบาลมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ที่สามารถใช้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแบนบุหรี่ไฟฟ้า เราเข้าใจความกังวลของสาธารณสุขในเรื่องความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า พวกเราสนับ สนุนให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย เพื่อศึกษาผลการวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางควบคุมของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือสหภาพยุโรป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ