คอลัมน์: ข่าวสั้น: เนติบัณฑิตยสภาช่วยประชาชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 00:00:21 น.

กรุงเทพฯ * ว่าที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีกลุ่มประชาชนร้องขอให้ช่วยเหลือคดีที่ถูกบริษัทเจ้าของตู้เติมเงินแห่งหนึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานผิดสัญญา เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าตู้และรายได้จากการวางตู้ว่า คดีนี้มีผู้มาร้องขอความช่วยเหลือนับร้อยคน แต่ทนายความตรวจเอกสารความถูกต้องและความพร้อมมีอยู่ 70 คน และเป็นชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้องไปแล้ว 38 คน ซึ่งบางคนมีคำพิพากษาแล้ว บางคนอยู่ระหว่างนัดไกล่เกลี่ย และมีหมายศาลเรียกไปพิจารณาคดี ซึ่งเราตรวจสอบแล้วล้วนแต่เป็นผู้เดือดร้อน ทางคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทาง กฎหมาย ได้ประชุมมีมติให้รับทุกคดีไว้ดำเนินการช่วยเหลือ ประเด็น การต่อสู้คดี ให้คณะทนายความพิจารณาลักษณะของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เพราะเป็นคดีที่มีมูลความแห่งเดียวลักษณะเดียวกัน พยานหลักฐานชุดเดียวกันส่วนแนวทางต่อสู้คดี ในเบื้องต้นเห็นว่ามีประเด็นเรื่องการทำสัญญา เป็นเรื่องที่ไม่ตรงตามเจตนาของคู่สัญญา มีพฤติการณ์ของการฉ้อฉล และความสำคัญผิดของคู่สัญญา ซึ่งจะมีผลทำให้ข้อสัญญาเป็นโมฆะได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง