คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ประมง' งดออกเรือหลังคลื่นสูง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 00:00:43 น.

สงขลา * ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศว่า ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง   ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐต้องหยุดทำการประมงอย่างต่อเนื่อง เพราะคลื่นลมยังมีความรุนแรง แม้ว่าบริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ จะมีเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 14 เขื่อน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองฯ ไปจนถึงบ้านปึกหมู่ 10 ต.นาทับ อ.จะนะ คลื่นที่เข้ามาระหว่างช่องว่างความห่างของเขื่อน ทำให้ต้องนำเรือขึ้นไปจอดบนชายหาดบ้านบ่ออิฐยาวเรียงรายเต็มชายหาด ชาวประมงพื้นบ้านต้องถอดใจ และอาจจะต้องหยุดออกเรือยาวไปอีกหลายวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง