คอลัมน์ข่าวสั้น: 'ประมง' งดออกเรือหลังคลื่นสูง

ข่าวทั่วไป 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สงขลา * ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานสภาพอากาศว่า ร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิฐต้องหยุดทำการประมงอย่างต่อเนื่อง เพราะคลื่นลมยังมีความรุนแรง แม้ว่าบริเวณชายหาดบ้านบ่ออิฐ จะมีเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 14 เขื่อน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองฯ ไปจนถึงบ้านปึกหมู่ 10 ต.นาทับ อ.จะนะ คลื่นที่เข้ามาระหว่างช่องว่างความห่างของเขื่อน ทำให้ต้องนำเรือขึ้นไปจอดบนชายหาดบ้านบ่ออิฐยาวเรียงรายเต็มชายหาด ชาวประมงพื้นบ้านต้องถอดใจ และอาจจะต้องหยุดออกเรือยาวไปอีกหลายวัน

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว