หนี้สาธารณะทะยาน6.78ล้านล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ * ครม.รับทราบราย งานสัดส่วนหนี้สาธารณะสิ้น ก.ย.2561 อยู่ที่ 6.78 ล้านล้าน บาท หรือคิดเป็น 41.70% หลังรัฐบาลลุยกู้ตรงเพื่อพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมน ตรี (ครม.) รับทราบรายงานสัด ส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย.2561 อยู่ที่ 41.70% ของจีดีพี หรือ 6.78 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการให้กู้ต่อสำหรับการดำเนินโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยสัดส่วนภาระหนี้ ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณอยู่ที่ 19.17% มีภาระหนี้ของรัฐบาล อยู่ที่ 4.84 แสนล้านบาท

ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อ หนี้สาธารณะทั้งหมดอยู่ที่ 3.86% หรือ 2.61 แสนล้านบาท และสัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 0.22%

"กระทรวงการคลังได้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากหนี้สาธารณะ ว่า ภาพรวมหนี้สาธารณะเป็นภาระต่องบประมาณโดยตรงที่ 73.08% เมื่อวิเคราะห์ประกอบแผนการกู้เงินและการชำระหนี้ในอนาคต พบว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยที่การเงินการคลัง รวมถึงได้มีการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณในอนาคตได้ ซึ่งกระ ทรวงการคลังจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด" นายพุทธิพงษ์กล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ