รับรางวัล

ข่าวเศรษฐกิจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ จำกัด รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ในพิธีประ กาศผลและมอบรางวัลพระราช ทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่ง ยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าว การมอบรางวัลในครั้งนี้จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ