ข่าวอินโฟเควสท์
07:47 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ   ดัชนีและภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 11 ธ.ค…
07:43 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 11 ธ.ค. 61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:42 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 11 ธ.ค. 61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดัง…
07:41 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 11 ธ.ค. 61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…

รับรางวัล

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 00:00:56 น.

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์ จำกัด รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ในพิธีประ กาศผลและมอบรางวัลพระราช ทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่ง ยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทได้รับรางวัลดังกล่าว การมอบรางวัลในครั้งนี้จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง