เยี่ยมชมบูธไฮคูล

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 00:00:12 น.

ปรีชา วาณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ และ ปฏิพล วณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ ต้อนรับ ฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคณะ ที่มาร่วมชมบูธแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงไฮคูล (Hi-Kool) ภายในงาน Thailand Motor Expo 2018 พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ณ บูธ H09 ชาเลนเจอร์ฮออล์ 3 เมืองทองธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง