คอลัมน์จับประเด็น: PPS จัดงาน INNOCON BANGKOK 2018

ข่าวเศรษฐกิจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) จัดงาน INNOCON BANGKOK 2018 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในรูปแบบการเสวนาหัวข้อ "ทิศทางของการออกแบบในประเทศไทยและเทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต" ผ่านมุมมองผู้ประกอบการธุรกิจอสัง หาริมทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ