คอลัมน์จับประเด็น: เร่งยกระดับบุคลากรก่อสร้าง

ข่าวเศรษฐกิจ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรในธุรกิจรับสร้างบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสมาคมได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การศึกษา และบุคลากรของสมาคมและสถานประกอบการในเครือข่าย รองรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ