ใช้ rPET ผลิตขวดรีไซเคิล เอกชนพร้อมแม้ต้นทุนเพิ่ม แต่สธ.ยังไม่อนุญาต

ข่าวบันเทิง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยประกาศความพร้อมการใช้ขวดเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล(rPET) เดินหน้าประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซัพพลายเออร์ นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เผยปี 2560 มีขวดพลาสติกใหม่ถูกผลิตออกมาใช้มากกว่า 7.85 แสนตันแต่ในจำนวนทั้งหมดนั้นไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นขวดในประเทศไทยได้ เพราะติดข้อห้ามกฏหมายกระทรวงสาธารณสุข

นายวีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เปิดเผยว่าการบริหารจัดการขยะขวดพลาสติกเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภค และเป็นประเด็นระดับโลกที่ทุกคนต่างยินดีให้ความร่วมมือ สำหรับประเทศไทยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ มีความมุ่งหวังที่จะเห็นประเทศไทยเร่งรัดให้มีการใช้พลาสติกรีไซเคิลมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพราะเป็นการใช้พลาสติกหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธภาพ และลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic)

สมาคมฯ เริ่มผลักดันให้บริษัทสมาชิก มีการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Recycled PET(rPET) มาเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำและเครื่องดื่ม รวมทั้งได้ประสานงานกับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและบริษัทผผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มีความเข้าใจตรงกัน และเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนแพจเกจจิ้นรีไซเคิลสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในอนาคต

"การใช้ rPET มาผลิตขวดเครื่องดื่มมีต้นทุนเพิ่มอยู่บ้าง และผมเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกรายมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและดำเนินการได้ทันทีแต่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในตอนนี้ เพราะประเทศไทยมีกฏหมายห้ามใช้พลาสติกรีไซเคิลมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารและเครื่องดื่ม ถ้าหากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยสามารถใช้ rPET มาผลิตขวดเครื่องดื่มไม่ได้ ผมคิดว่าจะเป็นวิธีการดีที่สุดที่ทุกฝ่ายดูแลสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เราขอเพียงให้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแก้กฏหมายเท่านั้น ซึ่งเราเข้าใจดีว่าคงต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลในหลายส่วนและเราพร้อมเป็นตัวประสานและจัดหาข้อมูลวิจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการกำหนดแนวทางการใช้ rPET สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม" นายวีระ กล่าว

ในช่วงปีที่ผ่านมาสมาคมฯได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหลายฝ่ายเพื่อจัดทำข้อมูลในด้านนวัตกรรมรีไซเคิลที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาครัฐในการปลดล็อกกฏหมายดังกล่าว ล่าสุด ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) มาใช้สำหรับภาชนะบรรจุอาหารในประเทศไทย โดยเชิญนักวิจัย ดร.วาณี โกมลประเสิรฐ Consumer Safety Officer สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FEA)นักวิชาการระดับหัวกะทิที่ทำงานวิจัยเรื่องrPET มานานกว่า 30 ปีและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ประกาศข้อกำหนดการตรวจสอบมาตรฐานเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่จะนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเรคื่องดื่มในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีตัวแทนจาก บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เจ้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มีฐานการผลิตในประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมด 100% ไปยังออสเตรเลียและอังกฤษมานำเสนอความก้าวล้ำด้านกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในระดับที่ผ่านมาตรฐานทั้งของสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานอียูเพื่อเก็บข้อมูลนำเสนอให้หน่วยงานผู้คุมกฆภาครัฐได้มีความมั่นใจและนำไปศึกษาต่อว่าจะมีแนวทางการกำหนดมาตรฐานอย่างไรและอะไรบ้างหากจะมีการนำวัสดุเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) มาใช้สำหรับภาชนะบรรจุอาหารในประเทศไทย

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย มีความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขกฏหมายเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก แต่ขณะเดียวกันในฐานะที่ต้องดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุขย่อมมีความห่วงกังวลในเรื่องขิองความสะอาดของเม็ดพลาสติกที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล สามารถสร้างมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยจึงตั้งความหวังให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการแก้ไขกฏหมายดังกล่าวโดยเร็วเพื่อประเทศไทยจะได้เดินหน้านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ