คอลัมน์: มองเมือง: แอ๋วเมืองลำพูน 'ลานบุญ ล้านนา'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 00:00:17 น.
สรณะ  รายงาน

คิดถึงเรื่องท่องเที่ยวภาคเหนือ คนส่วนใหญ่นึกถึงเมืองหลักอย่างจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ หรือเมืองรองอย่าง "ลำพูน" ก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ชวนให้นักเดินทางหลายคนประทับใจได้ เพราะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในวิถีพุทธและวิถีชุมชนที่งดงาม ยิ่งในช่วงส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมมากมาย ที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเสน่ห์ล้านนาได้อย่างลึกซึ้ง ภายใต้โครงการ "เที่ยวให้เท่...เที่ยวนอกกรอบ ออกไปเที่ยวเมืองรอง"

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ลำปางและลำพูน กล่าวว่า ททท. สำนักงานลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จัดกิจกรรมดีๆ มหัศจรรย์ที่ 3 กับงาน "ลำพูน ลานบุญ ล้านนา" ครั้งที่ 7 สวดมนต์ข้ามปี ของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน นำเสนอกิจกรรมครบเครื่องว่าด้วยเรื่องมงคล ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี     เก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ด้วยการถวายผ้าห่มพระธาตุ สวดมนต์ข้ามปี และเชิญชวนให้ร่วมเป็นเจ้าภาพระฆัง มิ่งมงคลชีวิต สถิตชั่วนิรันดร์ จำนวน 84,000 ใบ ที่ศรัทธาจะช่วยกันฮอมบุญ ฮอมใจ      ประดับไว้รอบองค์พระธาตุ ซึ่งมีความหมายถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว และทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง 84 พรรษา คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ รวบรวมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่า พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น 3 ปิฎก หรือ 3 หมวดด้วยกัน ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก

"การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นถือเป็น 1 ใน 10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน โดย ททท. สำนักงานลำปางต้องการที่จะสื่อถึงความหลากหลายของกิจกรรมตลอดปี 2562 เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกระจายการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรอง และเพิ่มระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน"

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า   ก่อนหน้านี้ มีกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 "ยี่เป็งเมืองลำพูน ถวายโคมแสนดวง แด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นการถวายโคมแด่พระนางจามเทวี  ในงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน งานประเพณีแห่แค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  และกิจกรรมที่ 2 "วันพระแม่นั่งเมือง" ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง

ผู้อำนวย ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า  ส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้น คือกิจกรรมที่ 3 "ลำพูน ลานบุญ ล้านนา" ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และการถวายกระดิ่ง 84,000 อัน

กิจกรรมที่ 4 จะจัดต่อคือ "นัดกันที่ขุนตานสะพานขาว" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรม 100 คู่บอกรักที่สะพานขาวทาชมภู

กิจกรรมที่ 5 "เปิดเมืองลี้ วิถีครูบา" ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2562 ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรมปั่นจักรยาน 100 โล 100 ลี้ เปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี

กิจกรรมที่ 6 "บ้านธิ เมืองสามไต" ในเดือนมีนาคม 2562 ที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่สามชาติพันธุ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในกาดมั่ว ครัวบ้านธิ

กิจกรรมที่ 7 "ถนนคนงาม เมืองป่าซาง" ในวันที่ 15 เมษายน 2562 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ป่าซาง

กิจกรรมที่ 8 "สรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย คนไทยพลาดไม่ได้" ในวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2562 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมขึ้นดอยขะม้อ ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์สรงองค์พระธาตุ ฟ้อนต้อนรับน้ำสรงพระราชทาน ขบวนแห่น้ำทิพย์แปดอำเภอ

กิจกรรมที่ 9 "11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 บริเวณวัดดอยติ จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย กิจกรรมตีกลองถวายครูบา กิจกรรมรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยทั่วลำพูน

กิจกรรมที่ 10 "สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก" วันที่ 21-23 กันยายน 2562 บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประกอบด้วยกิจกรรมขบวนแห่ต้นสลากย้อมอันเป็นงานประเพณีที่น่าสนใจ

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวต่อว่า  นอกจากมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์อื่นๆ เช่น การนั่งรถรางเที่ยวชมวัดต่างๆ โบราณสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์มากมายในเมืองลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถรางเป็นไกด์คอยบรรยายให้ฟัง โดยรถรางจะเปิดให้บริการวันละ 2 รอบ รอบละ 2 คัน ในเวลา 09.30 น. และ 13.30 น. โดยรถรางจะพาไปชมสถานที่สำคัญของเมืองลำพูน เริ่มจากจุดจอดรถและเริ่มต้นของรถรางที่ "วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร" สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูนและชาวภาคเหนือตั้งแต่อดีต จากนั้นภายในเส้นทาง จะผ่านไปยัง "พิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน" อาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน

ต่อด้วย "คุ้มเจ้ายอดเรือน" เรือนพักอาศัย ที่เจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่เจ้ายอดเรือน ชายาองค์สุดท้าย เมื่อปี พ.ศ.2470 มีความเก่าแก่และยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ จากนั้นไปยัง "อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดจามเทวี" วัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนา และ "วัดมหาวัน" ต้นกำเนิดของพระรอดลำพูน พระเครื่องที่เลื่องลือในหมู่เซียนพระ สร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญชัยในราว พ.ศ.1200 และ "วัดพระคงฤๅษี"  ในวัดนี้มี "พระคง" พระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งของเมืองลำพูน

ถัดมาคือ "วัดสันป่ายางหลวง" เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดสวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม ยังมี "โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า" หรือสุสานช้างศึก-ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี และเป็นที่ศรัทธาที่ชาวลำพูนนิยมมาขอพรกัน จากนั้นปิดท้ายทริปรถรางกันที่ "วัดพระยืน" ที่มีเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่าที่มีความงดงาม หาชมได้ยาก

"การมาเยือนเมืองรองลำพูน นอกจากจะอิ่มบุญ สุขใจผ่านกิจกรรมในวิถีพุทธล้านนาแล้ว ยังทำให้ทราบว่าเมืองเล็กๆ ที่น่ารักแห่งนี้ ได้คงอัตลักษณ์ของเมืองเหนือได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองที่ไม่ควรมองข้ามและพลาดผ่านเลยไป" นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง กล่าวปิดท้าย

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลำพูนได้ที่  ททท. สำนักงานลำปาง (รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน) โทร. 0-5422-2214-15

หนึ่งเดียวในโลก...'แม่สลอง'ชวนตักบาตรชา

นางสาวยุรีพรรณ แสนใจยา รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย  เปิดเผยว่า ททท.ได้จัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562  สนามโรงเรียนบ้านสันติคีรี หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง

รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย กล่าวว่า บนดอยแม่สลอง ขณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะชาเท่านั้น แต่ยังมีกาแฟออร์แกนิกให้เลือกชิม และในบริเวณนี้ก็มีร้านชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ซึ่งหาจากที่อื่นไม่ได้อย่างแน่นอน ทั้งยังเชื่อมโยงเส้นทางเที่ยวเป็นวงกลมจากดอยแม่สลองดอยตุง-ผาฮี้-ผาหมี-ถ้ำหลวง ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย ได้นำศิลปินไปสร้างผลงานทางศิลปะไว้  และสามารถต่อไปยังขุนน้ำนางนอน ชุมชนบ้านปางห้า ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย แล้ววนไปทางสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน ก่อนจะกลับไปเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - วันที่ 13 มกราคม 2562 บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ไร่เชิญตะวัน รวมถึงไปยังผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า พื้นที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง หรือขุนเขาต่างๆ ที่ต่างงดงามด้วยธรรมชาติต่อไปได้อีกด้วย

สำหรับงานเทศกาลชิมชาฯ ที่ดอยแม่สลองในครั้งนี้ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ 7 ชนเผ่าบนดอยแม่สลอง มีการสาธิตชงชา-ดื่มชาฟรีตลอดงาน นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อชา-กาแฟ รวมทั้งผลไม้เมืองหนาวอบแห้งจากเกษตรกรผู้ปลูกได้โดยตรงในราคาที่ย่อมเยา

พิธีเปิดงานในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการประกวดธิดาใบชา หลังจากนั้นร่วมกันนับถอยหลังหรือก้าวสู่ปีใหม่ 2562 บนดอยแม่สลองพร้อมปล่อยโคมลอยเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกัน จากนั้นเช้าวันที่ 1 มกราคม 2562 จัดพิธีทำบุญตักบาตรใบชา ที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกต่อไป.

บรรยายใต้ภาพ
สวดมนต์ข้ามปีวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
วัดจามเทวี
วัดมหาวัน
วัดพระยืน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รถรางเที่ยวชมวัดในลำพูน
กู่ช้าง-กู่ม้าลำพูน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง