คอลัมน์จับประเด็น: อิสราเอลยันดูแลแรงงานไทยเต็มที่

ข่าวเศรษฐกิจ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการหารือข้อราชการกับ Mr.Aryeh Deri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิสราเอล ว่ารัฐบาลอิสรา เอลได้ผ่านสภาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนปิซูอิม ที่กำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุน เมื่อคนงานทำงานครบสัญญาจ้างงาน จะได้รับเงิน 1 เดือนต่อการทำงานครบ 1 ปี นอก จากนี้ยังได้ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลคุ้มครองแรงงานไทย โดยขอให้ดำเนินการต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้มีการ Black list ต่อนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย ซึ่งทางอิสราเอลยืนยันที่จะดูแลสวัสดิการ สุขภาพ ที่พักอาศัยของแรงงานไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ