คอลัมน์: ไทยโพสต์: ว่าที่ ส.ว.ชุดใหม่ กับรายชื่อที่ปรากฏ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 00:00:27 น.

กระบวนการคัดเลือกรายชื่อว่าที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ที่เป็นการคัดเลือก ส.ว.ระดับประเทศ ที่เป็นการเลือกกันเอง จากผู้สมัคร 10 กลุ่มอาชีพ ที่ผ่านการคัดเลือกมาตามลำดับ จากอำเภอมาจังหวัด จนถึงระดับประเทศ ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อจากนี้ หลังสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งรายงานผลการเลือกและรายชื่อผู้ได้รับการเลือก 200 คน เสนอที่ประชุม กกต.ไปแล้ว ขั้นตอนต่อจากนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้ กกต.รอไว้ 5 วัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น กกต.ก็จะส่งรายชื่อไปให้ คสช.ดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 50 ชื่อเป็นว่าที่ ส.ว.ชุดใหม่ จากจำนวน 250 ชื่อ เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

สื่อรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ส.ว. 200 คน พบว่า อดีตกรรมการการเลือกตั้ง อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศไทย (สปช.) อดีตสมาชิกสภาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ติดโผ 200 รายชื่อ จำนวนมาก อาทิเช่น กลุ่มการบริหารราชการ แผ่นดินและความมั่นคง อาทิ นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ อดีต ส.ว.อยุธยา พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ อดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. พลเอกอำนาจ รอดสวัสดิ์ อดีต ผอ.องค์การทหารผ่านศึก พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย อดีต ส.ว.สุราษฎร์ 3 กลุ่มกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย อาทิ นายศุภชัย สมเจริญ อดีตประธาน กกต. พลตำรวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง นายธนา เบญจาทิกุล อดีตทนายความพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร กลุ่มการศึกษาและสาธารณสุข อาทิ นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานสภาเครือข่ายองค์กรครู กลุ่มอาชีพกสิกรรม อาทิ นายเชิดชัย จิณะแสน ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายบุญมี สุระโคตร ประธานกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์เขตทุ่งกุลาร้องไห้ นายรณ วริทธ์ ปริยฉัตรตระกูล เจ้าของรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2560 ของกระทรวงเกษตรฯ

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อาทิ น.ส.ภัทรา วรามิตร อดีต ส.ส.กาฬสินธุ์ ไทยรักไทย นายณรงค์สิทธิ์ เครือรัตน์ อดีต ส.ว.ศรีสะเกษ กลุ่มสตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ อาทิ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง อดีต สปช.นราธิวาส กลุ่มศิลปวัฒนธรรมดนตรีและการแสดง อาทิ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีต ส.ส สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ และกลุ่มอื่นๆ อาทิ นางจิรดา สงฆ์ประชา อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นายสุรชัย ปิตุเตชะ อดีต ส.ว.ระยอง นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ ส.ว.สุโขทัย นายอมร นิลเปรม อดีต ส.ว.อุบลราชธานี

กลุ่มพนักงานและลูกจ้าง อาทิ นายบุญส่ง ไข่เกษ อดีต ส.ว.ตราด นายแดน ปรีชา กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ อดีตเจ้ากรมพลังงานทหาร และอดีตสมาชิก สปท. นายสุรจิต ชิรเวทย์ อดีต ส.ว.สมุทรสงคราม นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ อดีต ส.ว.ปราจีนบุรี

ขณะที่ผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ประเภทองค์กรเสนอชื่อ กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อาทิ นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา อดีต สปท. นายอภิวัฒน์ พลสยม อดีตปลัด อบจ.นครราชสีมา นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน อดีตผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา นักวิเคราะห์การเมืองทางยูทูบช่องวิหคนิวส์ นายเมฆินทร์ เมธาวิบูล อดีตผู้ว่าฯ ปทุมธานี นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน อดีต สปช.กาฬสินธุ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ส.ว.มีด้วยกัน 250 ชื่อ แยกเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง 6 คน คือ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และอีก 194 คนมาจากการเลือกของ คสช. จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาที่ คสช.ตั้ง ส่งชื่อมาให้ 400 ชื่อ และอีก 50 ชื่อมาจากการเลือกกันมาเองของ 10 กลุ่มอาชีพข้างต้น รวมเป็น 250 รายชื่อ

โดยหน้าที่หลักๆ ของสมาชิกวุฒิสภา ก็มีอาทิเช่น กลั่นกรองกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส.-ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน-ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกว่าที่ ส.ว.ชุดใหม่ แม้จะเป็นอำนาจทางการเมืองของ คสช. ซึ่งหลายคนก็เชื่อกันว่า ยังไง คสช.ก็ต้องเลือกคนกันเอง คนที่รู้จัก คนที่วางใจได้ทางการเมือง มาทำหน้าที่เป็น ส.ว.ในช่วงเปลี่ยนผ่าน หลัง คสช.หมดอำนาจ

กระนั้นก็ได้แต่หวังว่า คสช.จะพิจารณาเลือกบุคคลไปทำหน้าที่เป็นว่าที่ ส.ว.ชุดใหม่ ที่ยังไงก็ต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับในความรู้ความสามารถ ควรต้องมีผลงานในการทำงานด้านต่างๆ รวมถึงควรมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพราะหาก คสช.เอาแต่พวกพ้อง มาเป็นว่าที่ ส.ว.ชุดใหม่มากเกินไป โดยรายชื่อส่วนใหญ่สังคมไม่ยอมรับ ก็จะทำให้เรื่องการเกิดขึ้นของวุฒิสภาชุดใหม่ สุดท้ายจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนวิจารณ์ คสช.ในทางลบไปอีกหลายปี แม้ต่อให้หมดจากอำนาจไปแล้วก็ตาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง