คอลัมน์จับประเด็น: สรรพากรแนะคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้ไว

ข่าวเศรษฐกิจ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากร ได้เริ่มส่งข้อมูลการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561 ให้ธนาคารแล้ว สำหรับกรณีผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านทาง RD Smart Tax Application และมีความประสงค์ขอคืนภาษี โดยผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ