เทเวศประกันภัย เดินหน้าส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมเขตพระนครอย่างต่อเนื่อง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 00:00:18 น.

บริษัท เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร" เพื่อเป็นการสังเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมฯ เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการขับเคลื่อนห้องเรียนอริยะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนถึงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน และเพื่อให้โครงการสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยมี มนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง