ยื่นป.ป.ช.ฟันเตาเผาขยะหมื่นล้าน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 00:00:33 น.

ไทยโพสต์ *พิรุธอื้อเตาเผาขยะหมื่นล้าน กทม. "ศรีสุวรรณ" ยื่น ป.ป.ช.ฟันยกพวง คกก.ร่างทีโออาร์ผู้บริหาร กทม. ขณะที่บริษัทยุ่นโวยโดนสกัดเข้าร่วมประมูล

เมื่อวันอาทิตย์ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวว่า ตามที่สมาคมฯ ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากพบข้อพิรุธในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการละ  6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการ มูลค่า 13,140 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้เงินแผ่นดินที่สูงผิดปกติไปแล้วนั้น

นายศรีสุวรรณระบุว่า การ กำหนดทีโออาร์โครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธหลายประการที่ส่อไปในทางเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายที่วางแผนร่วมกันกับ กทม.อย่างเป็นขั้นเป็นตอน อาทิ การกำหนดราคากลางที่สูงกว่าโครงการกำจัดขยะของท้องถิ่นอื่นๆ กว่า 3 เท่าตัว คือ 919 บาทต่อตัน ทั้งที่ท้องถิ่นอื่นๆ  ได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันกับ กทม. แต่ทว่ากลับมีราคากลางที่น้อยกว่า กทม.มาก อาทิ โรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าขอนแก่น กำจัดขยะเพียงตันละ 250 บาทในปีแรก ขณะที่โรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ตในปัจจุบันก็กำหนดอัตราค่าจ้างกำจัดขยะเพียง 300 บาทต่อตัน ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับที่ได้กำหนดไว้ในร่างทีโออาร์โครงการเตาเผาขยะมูลฝอยในอีกหลายๆ จังหวัด

ชี้ให้เห็นว่าการจัดทำทีโออาร์ดังกล่าวมีข้อพิรุธหลายประการที่ส่อไปในทางเอื้อประ โยชน์ให้เอกชนบางราย ซึ่งอาจขัดต่อมาตรา 11 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ, พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อีกทั้งขัดต่อมาตรา 62 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย เพื่อให้การตรวจสอบการใช้อำนาจของ กทม.ที่ส่อไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมาคมฯ จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่ง เพื่อเอาผิดคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างทีโออาร์ และผู้บริหารของ กทม.ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะเดินทางไปยื่นคำ ร้องในวันจันทร์ที่ 7  มกราคมนี้

มีรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า เมื่อช่วงกลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา มีหนังสือจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. โดยแจ้งให้ทราบว่าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกำจัดขยะด้วยพลังงานความร้อนสูง (Waste to Energy) มีความสนใจเข้าร่วมประกวดราคาในโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูล ฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า  1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุชที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กทม.

แต่สถานทูตได้รับแจ้งว่ารายละเอียดในร่างทีโออาร์ของ กทม.นั้นเป็นอุปสรรคที่ไม่เปิดกว้างให้บริษัทจากญี่ปุ่นเข้าร่วมการประมูลได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ดีเอกชนญี่ปุ่นก็ยังมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการประมูล โดยหวังว่าจะได้รับการพิจารณาจาก กทม. ด้วยประสบการณ์และผลงานการกำจัดขยะระบบเตาเผาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสถานทูตจึงขอโอกาสอย่างสูงสุดให้บริษัทจากญี่ปุ่นมีโอกาสเข้าร่วมทำงานกับ กทม.ด้วย เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นและยาวนานของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นพลัง งานมี 4-5 รายที่เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทของคนไทย ล่าสุดบริษัทที่ได้รับสัมปทานกำจัดขยะด้วยพลังงานความร้อนสูง (WtE) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี ซึ่งอยู่ในเครือของกลุ่มซูเปอร์เอนเนอร์ยี (SUPER) ใช้เทคโนโลยีของบริษัทญี่ปุ่นชื่อ NSENGI.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง