ประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักร

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 8 มกราคม 2562 00:00:42 น.

วิรัตน์ ทรงงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาแถลงผลการดำเนินงานโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีมัยสำคัญในโรงงานควบคุม จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี วัชระ ลอยสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต พิชชา สุทธิกุล วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง