บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ต้อนรับปีกุน มอบปฏิทินประจำปี 2562 แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนฯ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 00:00:02 น.

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ประกาศเกสัช ที่ปรึกษาอาวุโส และตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ให้การต้อนรับและมอบปฏิทินประจำปี 2562 จำนวน 1,500 ชุด แก่หน่วยงานกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และคณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน โดยมี นายหมวดเอก ภูมินันท์ คงดี เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานกองอาสารักษาดินแดนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯได้ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง