สแกนใบหน้าบุคคลจดทะเบียนธุรกิจ

ข่าวบันเทิง 11 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ก.พาณิชย์ * กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ครม.ไฟเขียวเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณารับจดทะเบียนธุรกิจ คาดช่วยให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลมีความแม่นยำ ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เชิงลึก และช่วยสนับสนุนการทำงานของ ปปง. ป.ป.ส. และดีเอสไอ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กรมเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและตรวจสอบความถูกต้อง โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านจดทะเบียนนิติบุคคลและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่ประชาชนทั่วไป โดยกรมจะมีหนังสือถึงกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการประสานการเชื่อมโยงและหารือทางข้อเทคนิคต่อไป

สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้า จะเกิดประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคล เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมของนิติบุคคลผ่านทางระบบออนไลน์ กรมจึงได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลการรับจดทะเบียนที่ต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ ควบคู่กับระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบุคคลไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

นายวุฒิไกรกล่าวว่า การเชื่อมโยงภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จะทำให้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นแบบเชิงลึกมากขึ้น สะท้อนถึงประ โยชน์ที่จะส่งต่อไปยังหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เพิ่มความมั่นใจในการนำฐานข้อมูลนิติบุคคลจากกรมไปใช้ในการลงทุนทางธุรกิจ เช่น ตรวจสอบการมีตัวตนของกรรมการ นิติ บุคคล การหาคู่ค้าเพื่อร่วมลงทุน การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ เป็นต้น

ส่วนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ได้เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของกรม จะสามารถนำข้อมูลนิติบุคคลไปใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และยังช่วยตัดปัญหาการแจ้งข้อมูลเท็จหรือการฉ้อฉลในการจดทะเบียน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งและปัญหาการฟ้องร้องทางธุรกิจ และมากไปกว่านั้นยังเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและตรวจสอบนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เช่น การตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่อาจมีการถือหุ้นแทน (นอมินี) ด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ