คอลัมน์: ข่าวสั้น: แจงซื้อรถ กกต.เหตุใช้งานมานาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 00:00:53 น.

แจ้งวัฒนะ * นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวชี้แจงกรณีการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งของ กกต. จำนวน 22 ล้านบาทเศษ ว่า ในปีงบประมาณ 2562 กกต.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ งบรายจ่ายประจำ 2,017 ล้านบาท งบสำหรับการเลือก ส.ว. 1,300 ล้านบาท งบสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส. 4,006 ล้านบาท และ งบเลือกตั้งท้องถิ่น 802 ล้านบาท  ซึ่งทั้ง 4 ส่วนมี พ.ร.บ.งบประมาณควบคุมการใช้จ่ายอยู่ ในส่วนของการจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ประธาน กกต. กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ กกต. วงเงิน 22 ล้านบาท อยู่ในงบฯ รายจ่ายประจำ เนื่องจากว่ารถประจำตำแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานมาเกินกว่า 6 ปีแล้ว ปัจจุบันรถของ กกต.บางคันก็ใช้งานไม่ได้แล้ว หรือที่ยังใช้งานได้อยู่ก็จะมีปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงอยู่ตลอดเวลา หลายครั้งที่ กกต.ได้ตรวจงานต่างจังหวัด รถก็ไปเสียอยู่บ่อยครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง