ไอทีดี เผยแทรนด์การพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย 4 ด้าน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 00:00:21 น.
เปลี่ยนภาพลักษณ์คนไทย ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ปรับชุดความคิดให้ทันสมัยน

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี พร้อมด้วย ดร.ณ ภัทร ชัยมงคล นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว "แนวโน้มยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ในประเทศไทย:สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่" เพื่อเสนอแนะภาครัฐให้สร้างภาพลักษณ์คนไทยปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความตระหนักในการปรับชุดความคิดให้ทันโลกในปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามแสควร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง